• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bij consumentenzaken geldt de WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,00 (met een minimum van € 40,00)
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,00
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,00
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,00

Ondanks dat een betalingsregeling geen verplichting is maar een gunst staan wij open voor een betalingsregeling, echter is het aan onze opdrachtgever om daarover te beslissen.

Om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u het beste overgaan tot het betalen van de vordering. Uiteraard krijgt u uw geld teruggestort indien blijkt dat de vordering niet terecht is.

De incassokosten worden berekent aan uw debiteur conform de daarvoor geldende incassowetgeving. Uw debiteur is de incassokosten dan ook wettelijk verschuldigd.

In principe hoeft u niet aanwezig te zijn bij de zitting op de rechtbank.
Indien dit wel het geval is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Mocht uw debiteur contact met u opnemen, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen, verwijs deze dan door naar Reijck. Wij kunnen dan druk blijven zetten. Daarbij voorkomt u ook dat wij de incassokosten niet meer op uw debiteur kunnen verhalen en u later met deze kosten wordt geconfronteerd.

Wanneer uw debiteur het openstaande bedrag naar u rechtstreeks overmaakt, kunt u dit via uw portal in het dossier zetten. Wij nemen dan contact op met de debiteur. 

De kosten die u moet maken voor een gerechtelijke procedure worden proceskosten genoemd. Hieronder vallen o.a. de volgende kosten:

  • Griffierechten. 
  • Advocaat kosten. 
  • Dagvaardingskosten.

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kunt u een deel van uw proceskosten vergoed krijgen.

Ja, dat kan. Wij raden in de meeste gevallen wel aan om eerst een buitengerechtelijke fase te starten. 

De algemene verjaringstermijn in Nederland is 20 jaar. Voor sommige situaties geldt een kortere termijn. Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren bijvoorbeeld na vijf jaar, maar bij een ‘consumentenkoop’ geldt een nog kortere termijn, namelijk twee jaar. Verjaring ontstaat niet vanzelf, maar moet door de debiteur worden ingeroepen na afloop van de verjaringstermijn. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Wel mag hij nog steeds om betaling vragen, omdat er een morele verplichting tot betaling overblijft, een natuurlijke verbintenis genoemd. Als de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. Door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling wordt de verjaring gestopt. Dit wordt het stuiten van de verjaring genoemd. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment opnieuw lopen. Ook wordt er gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Een schulderkenning door de debiteur leidt ook tot stuiting.

Debiteurenbeheer uitbesteden kan al vanaf € 25,= per maand.

Tegen een relatief laag bedrag per maand heeft u een debiteurenbeheerder én een incassobureau in dienst. Dit is niet alleen vele malen goedkoper dan wanneer u hier zelf een debiteurenbeheerder voor aan moet nemen. Het uitbesteden van uw debiteurenbeheer levert ook tijd en geld op. U heeft zelf namelijk geen omkijken meer naar het debiteurenbeheer en ondertussen worden de facturen sneller betaald. 

 

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekent* door een gerechtsdeurwaarder. U kunt om verschillende redenen zijn gedagvaard. Vaak gaat het om een geldvordering die nog niet is betaald

Als u niet gereageerd heeft op de dagvaarding en ook niet naar de zitting bent geweest, dan kan de rechter verstek tegen u verlenen. Dat betekent dat hij toewijst wat er in de dagvaarding staat als dat volgens hem niet onrechtmatig of ongegrond is. Zolang de rechter het vonnis nog niet heeft gewezen, kunt u reageren op de dagvaarding. 

Indien de rechter het vonnis heeft uitgesproken, kunt u alleen nog in verzet gaan. Dit doet u door de eiser te dagvaarden. De procedure begint dan als het ware opnieuw. U heeft maar een hele korte termijn om in verzet te gaan, namelijk vier weken na de datum waarop u bekend bent geworden met het vonnis of na de datum waarop het vonnis door de deurwaarder aan u is betekent*.