Sociaal verantwoord incasseren

Reijck incassoservice beschikt over het keurmerk SVI (Sociaal Verantwoord Incasseren). Het is voor ons belangrijk om een goede balans te vinden tussen een zo hoog mogelijk incassoresultaat en tegelijkertijd proberen wij te zorgen dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt ten nadele van de debiteur.

Dat doen wij door een persoonsgerichte en sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak.

Image Description

Impact van schulden

De impact van schulden op de samenleving is groot en veroorzaakt veel leed. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een andere aanpak. Meer dan ooit staan wij bewust stil bij onze eigen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De incassobranche wordt regelmatig gezien als veroorzaker van nog meer leed en overlast. De oorspronkelijke vordering wordt namelijk verhoogd met incassokosten, waardoor de uiteindelijke schuld verder oploopt.

Gelukkig zijn wij als keurmerkhouder van de SVI gebonden aan afspraken en doen wij ten aller tijde ons best om een oplossing te krijgen buiten een gerechtelijke procedure, zodat de kosten voor een debiteur niet verder oplopen. De debiteur krijgt bij ons dan ook altijd de mogelijkheid tot het treffen van een passende betalingsregeling Uit ervaring weten wij dat deze aanpak met begrip voor de persoonlijke situatie leidt tot het meest positieve resultaat.

Het begin van een oplossing is onze communicatie

Reijck incassoservice is ervan overtuigt dat communicatie binnen het incassotraject cruciaal is. Daarom proberen wij zo snel mogelijk in contact met de debiteur te komen middels een aangetekende e-mail. Wij spreken de debiteur op een duidelijke, en correcte manier aan, en in zijn eigen Reijck incassoservice portaal kan een debiteur 24/7 zelf een betalingsregeling aanmaken, vragen stellen of gegevens toevoegen ( bijvoorbeeld zijn /haar budgetbeheerder of schuldhulpverlening) Op deze manier kan een debiteur alles regelen zonder te hoeven bellen met een incassobureau en wordt een eventueel schaamtegevoel voorkomen.