DAGVAARDING

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekent door een gerechtsdeurwaarder. U kunt om verschillende redenen zijn gedagvaard. Vaak gaat het om een geldvordering die nog niet (volledig) is betaald.

Een deurwaarder betekent de dagvaarding, dat houdt in dat hij stukken uitreikt/overhandigd aan de persoon die ze moet ontvangen. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop de aanduiding dat het een ambtelijk stuk betreft dat direct inzage behoeft en het in de brievenbus deponeren.

WAT STAAT ER IN EEN DAGVAARDING?

Als u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat, kunt u op de zitting mondeling of schriftelijk verweer voeren. Wij adviseren u om uw verweer op schrift te zetten. Dit verweer dient u voor de zitting, met eventuele bewijsstukken op het adres van de rechtbank in te dienen. Het adres van de rechtbank staat altijd in de dagvaarding.

NIET NAAR EEN ZITTING GAAN

Als u niet heeft gereageerd op de dagvaarding en ook niet naar de zitting bent geweest, dan kan de rechter u bij verstek veroordelen. Dat betekent dat hij toewijst wat er in de dagvaarding staat als dat volgens hem niet onrechtmatig of ongegrond is. Zolang de rechter het vonnis nog niet heeft gewezen, kunt u reageren op de dagvaarding. Het is verstandig om eerst contact te leggen met de rechtbank om te overleggen op welke wijze u dit het beste kunt doen.

Indien de rechter het vonnis heeft uitgesproken, kunt u alleen nog in verzet gaan. Dit doet u door de eiser te dagvaarden. De procedure begint dan als het ware opnieuw. U heeft maar een hele korte termijn om in verzet te gaan, namelijk vier weken na de datum waarop u bekend bent geworden met het vonnis of na de datum waarop het vonnis door de deurwaarder aan u is betekend.

Een deurwaarder betekent de dagvaarding, wat inhoudt dat hij stukken uitreikt /overhandigd aan de persoon die ze moet ontvangen. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop de aanduiding dat het een ambtelijk stuk betreft dat direct inzage behoeften het in de brievenbus deponeren.