Betaalverzoek ontvangen

De incassokosten worden aan de debiteur conform de daarvoor geldende incassowetgeving in rekening gebracht. U bent de incassokosten dan ook wettelijke verschuldigd.
Bij consumentenzaken geldt de WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,00 (met een minimum van € 40,00)
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,00
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,00
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,00
Om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u het beste overgaan tot het betalen van de vordering. Uiteraard krijgt u uw geld teruggestort indien blijkt dat de vordering niet terecht is.
Ondanks dat een betalingsregeling geen verplichting is maar een gunst staan partijen vaak open voor een betalingsregeling, echter is het aan de opdrachtgever om daarover te beslissen. Middels uw eigen portaal kunt u indien onze opdrachtgever akkoord is met een betalingsregeling, deze zelf aanmaken.
U heeft een betaalverzoek ontvangen en vraagt zich af of de vordering inmiddels niet is verjaard? De algemene verjaringstermijn in Nederland is 20 jaar. Voor sommige situaties geldt een kortere termijn. Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren bijvoorbeeld na vijf jaar, maar bij een ‘consumentenkoop’ geldt een nog kortere termijn, namelijk twee jaar. Verjaring ontstaat niet vanzelf, maar moet door de debiteur worden ingeroepen na afloop van de verjaringstermijn. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Wel mag hij nog steeds om betaling vragen, omdat er een morele verplichting tot betaling overblijft, een natuurlijke verbintenis genoemd. Als de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. Door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling wordt de verjaring gestopt. Dit wordt het stuiten van de verjaring genoemd. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment opnieuw lopen. Ook wordt er gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Een schulderkenning door de debiteur leidt ook tot stuiting.
De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren. De NVVK voert zelf GEEN schuldhulpverlening, dat doen haar leden. Voor schuldhulpverlening, kunt u zich tevens melden bij uw gemeente. De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening binnen de gemeente. Ook vindt u op www.0800-8115.nl informatie over hulp bij geldzorgen. Kijk ook op www.nvvk.nl.

Is het toch nog niet helemaal duidelijk?

Dan kunt u altijd gemakkelijk en geheel kosteloos contact met ons opnemen.

Neem contact op