Incassoservice

De incassokosten worden berekend aan uw debiteur conform de daarvoor geldende incassowetgeving. Uw debiteur is de incassokosten dan ook wettelijke verschuldigd.

Bij consumentenzaken geldt de WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,00 (met een minimum van € 40,00)
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,00
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,00
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,00

Ja, dat kan. Wij raden in de meeste gevallen wel aan om eerst een buitengerechtelijke fase te starten.

De kosten die u moet maken voor een gerechtelijke procedure worden proceskosten genoemd. Hieronder vallen o.a. de volgende kosten:

  • Griffierechten.
  • Advocaat kosten.
  • Dagvaardingskosten.

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kunt u een deel van uw proceskosten vergoed krijgen. Kijkt u voor meer informatie op www.rechtspraak.nl

Wanneer uw debiteur het openstaande bedrag naar u rechtstreeks overmaakt, kunt u dit via uw portal in het dossier zetten. Wij nemen dan contact op met de debiteur om de incassokosten alsnog te incasseren.
Mocht uw debiteur contact met u opnemen, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen, verwijs deze dan door naar Reijck. Wij kunnen dan druk blijven zetten. Daarbij voorkomt u ook dat wij de incassokosten niet meer op uw debiteur kunnen verhalen en u later met deze kosten wordt geconfronteerd.

Is het toch nog niet helemaal duidelijk?

Dan kunt u altijd gemakkelijk en geheel kosteloos contact met ons opnemen.

Neem contact op